Hỗ trợ trực tuyến và hotline
 
Tư vấn Tourminhthuvdhmhnhainamgroup.Tramy
Ms Thanh - Vé MB Lẻlethanh25872010lethanh25872010
Ms Hương - Vé đoànnguyenhuong02octnguyenhuong02oct
Ms Thu - Tourminhthuvdhmhnminhthuvdhmhn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour du lịch Singapore - Tour du lịch Malaysia

 
 
Malaysia - Singapore 6N5Đ (Khởi hành tháng 5)
6
13.800.000VNĐ
21;22;28/5
Malaysia - Cao nguyên Genlting 5N4Đ(Khởi hành tháng 5 & 6)
5
10.990.000VNĐ
20 & 27/5
 
Singapore - Đảo Sentosa 4N3Đ (Khởi hành tháng 5;6 & 7)
4
Từ 12.900.000VNĐ
28/5 & 4; 6; 20; 27/6 & 2;18/7
Malaysia - Singapore 7N6Đ (Khởi hành tháng 6)
7
15.600.000VNĐ & 14.800.000VNĐ
10;21 & 30/6
 
Malaysia - Singapore 6N5Đ (Khởi hành Tháng 6)
6
Từ 14.490.000 VNĐ
4;11;19;21/6
Malaysia -Cao Nguyên Genlting 4N3Đ (Khởi hành tháng 5 & 6)
4
10.800.000VNĐ
21,28/5 & 4/6