Hỗ trợ trực tuyến và hotline
 
Tư vấn Tourminhthuvdhmhnhainamgroup.Tramy
Ms Thanh - Vé MB Lẻlethanh25872010lethanh25872010
Ms Hương - Vé đoànnguyenhuong02octnguyenhuong02oct
Ms Thu - Tourminhthuvdhmhnminhthuvdhmhn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour du lịch Singapore - Tour du lịch Malaysia

 
 
Malaysia - Singapore 6N5Đ (KH dịp tết dương lịch)
6
14.400.000VNĐ & 15.400.000VNĐ
29/12 & 30/12
Singapore - đảo Sentosa 4N3Đ (Khởi hành dịp tết dương lịch)
4
13.140.000 & 14.900.000 & 13.800.000
30/12; 31/12 & 1/1
 
Singapore - Đảo Sentosa 4N3Đ (Khởi hành tháng 10& 11)
4
11.300.000VNĐ
31/10; 6/11; 20/11
Malaysia - Singapore 7N6Đ (Khởi hành tháng 10;11)
7
13.990.000VNĐ
28/10;13/11;27/11
 
Malaysia - Singapore (KS 4*) 6N (Khởi hành tháng 10 & 11)
6
14.400.00VNĐ
30;31/10 & 7;14;21;28/11
Đảo Bali - Indonesia 4N3Đ (Khởi hành tháng 11)
4
19.500.000VNĐ
27/11