Hỗ trợ trực tuyến và hotline
 
Tư vấn Tour - Mrs Thuminhthuk7d
Ms Thanh - Vé MB Lẻlethanh25872010
Mrs Thu - Phòng Quốc tếminhthuk7d
Ms Thu - Tourminhthuk7d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour du lịch Singapore - Tour du lịch Malaysia

 
 
HN - ĐÀI LOAN - HN (Khởi hành tháng 8; 9 & 10)
5
11.900.000VNĐ
12/8; 8;22/9; 19/10
Hà Nội – Dubai – Hà Nội (Khởi hành Tháng 8)
6
24.900.000VNĐ
11/8; 30/8
 
Malaysia - Singapore 6N5Đ (Khởi hành tháng 9 & 10)
6
10.500.000Đ
19/9 & 10;24/10
Singapore - đảo Sentosa 4N3Đ (Khởi hành tháng 9)
4
10.900.000Đ
31/8
 
Singapore - Đảo Sentosa 4N3Đ (Khởi hành tháng 8)
4
11.500.000Đ
1,8,15,22; 31/8
Malaysia - Singapore 6N5Đ (Khởi hành Tháng 8)
6
12.600.000Đ
1;9;16 & 25/8